Βρίσκεται 4,5 χιλ ανατολικά της Πάτρας (Συχαινά Πατρών, θέση Μπόρτζι).

Βρίσκεται 4,5 χιλ ανατολικά της Πάτρας (Συχαινά Πατρών, θέση Μπόρτζι). Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της λεγόμενης περιφέρειας του Μυκηναϊκού κόσμου. Οι ανασκαφικές έρευνες που έγιναν στον οικισμό και στο νεκροταφείο κατέδειξαν ότι η ζωή του οικισμού διήρκεσε σχεδόν πεντακόσια χρόνια (1500-1000 π.Χ.). ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, τηλ. +30 2610-459254