Θερμόλουτρα που κατασκευάστηκαν τον 17ο αι. επί Ενετοκρατίας και διατηρήθηκαν αργότερα από τους Τούρκους.

Θερμόλουτρα που κατασκευάστηκαν τον 17ο αι. επί Ενετοκρατίας και διατηρήθηκαν αργότερα από τους Τούρκους. Αποτελούν τα αρχαιότερα σε λειτουργία χαμάμ και είναι τα μοναδικά στην Ευρώπη που ακόμα και σήμερα λειτουργούν για άνδρες και γυναίκες. Μπακαούρη 29, τηλ. +30 2610-274267